• May : 17 : 2015 - ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ 2015 ജൂലൈ 5 ന്
  • Feb : 15 : 2015 - 19ാം ദേശീയ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമ്മേളം പ്രോഫ്കോണ്ി ഉജ്ജ്വല സമാപം
  • Feb : 15 : 2015 - സ്ത്രീ സൌന്ദര്യം കച്ചവടവല്‍ക്കരിക്കരുത്: ഗേള്‍സ് ഗാതറിംഗ് – PROFCON
  • Feb : 14 : 2015 - കാമ്പസ് റാഗിംഗ് ഭീകരകുറ്റമാക്കണം: എം.എസ്.എം പ്രോഫ്കോണ്‍
  • Feb : 13 : 2015 - PROFCON 2015 Inaugurated by Brother Arshad Khan at Kasargod

Featured articles

കാസറഗോഡ്: ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതാപവും കുലീതയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഭരണഘടാ മൂല്യങ്ങളെ ിസ്സങ്കോചം തമസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് തടയിടാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി യുവ സമൂഹം സജ്ജമാകുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യ പ്രദാം ചെയ്യന്നതെന്ന ആഹ്വാത്തോടെ മുജാഹിദ് സ്റുഡന്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എം.പി   Read More ...

കാമ്പസ് റാഗിംഗ് ഭീകരകുറ്റമാക്കണം: എം.എസ്.എം പ്രോഫ്കോണ്‍ സംസ്ഥാത്തെ കാമ്പസുകളില്‍ വീണ്ടും തലപൊക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി റാഗിംഗുകള്‍ കര്‍ശമായി രിേടുവാും അത് ഭീകരകുറ്റമായി പ്രക്യാപിക്കുവാും അധികൃതര്‍ തയാറാവണമെന്ന് എം.എസ്.എം ദേശീയ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമ്മേളം ആഹ്വാം ചെയ്തു.   Read More ...

msm-activites

എം എസ് എം ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ 2014 ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എം എസ് എം നടത്തിയ അഖില കേരളാ ഖുര്‍ആന്‍ വിജ്ഞാന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. http://msmkerala.co.in/qvp14 എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഫലം ലഭ്യമാണ്..

profcon

19ാം ദേശീയ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമ്മേളം പ്രോഫ്കോണ്ി ഉജ്ജ്വല സമാപം

കാസറഗോഡ്: ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതാപവും കുലീതയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഭരണഘടാ മൂല്യങ്ങളെ ിസ്സങ്കോചം തമസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് തടയിടാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി യുവ സമൂഹം സജ്ജമാകുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യ പ്രദാം ചെയ്യന്നതെന്ന ആഹ്വാത്തോടെ മുജാഹിദ് സ്റുഡന്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എം.പി   Read More ...

കാസറഗോഡ്: ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതാപവും കുലീതയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഭരണഘടാ മൂല്യങ്ങളെ ിസ്സങ്കോചം തമസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് തടയിടാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി യുവ സമൂഹം സജ്ജമാകുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യ പ്രദാം ചെയ്യന്നതെന്ന ആഹ്വാത്തോടെ മുജാഹിദ് സ്റുഡന്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എം.പി കാമ്പസില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച 19ാമത് ദേശീയ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമ്മേളത്ത്ി ഉജ്ജ്വല സമാപം. ലോകമെമ്പാടും ആദരിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര പിതാവി സംസ്കാര ശ്യൂമാംവിധം അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ീക്കങ്ങള്‍ക്ക് മ്യാമായ പ്രതിരോധം പോലുമുണ്ടായില്ലെന്നത് അപമാകരമാണ്. മതിരപേക്ഷ കക്ഷികളും മൂഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാങ്ങളും അപചയങ്ങളില്‍ ിന്ന് മുക്തമായി ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. വര്‍ഗീയതക്കും അഴിമതിക്കുമെതിരായ പോരാട്ടത്ത്ി രാജ്യവ്യാപകമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന തില്‍ സംശയമില്ലെന്നും സമ്മേളം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ടമെന്ന മുദ്രാവാക്യം   Read More ...

സ്ത്രീകളുടെ സൌന്ദര്യം കച്ചവടവല്‍ക്കരിക്കുന്ന വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദുശ്പ്രവണത സ്ത്രീത്വത്ത്ി രേെയുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണെന്ന് എം.എസ്.എം പ്രോഫ്കോണിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിി സമ്മേളം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ആഭാസകരമായ വസ്ത്രധാരണവും, ഗ്നതാ പ്രദര്‍ശവും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അുകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ ാശത്തിലേക്ക് യിക്കും.ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന വിതകള്‍ക്കെതിരെ അറസ്റടക്കമുള്ള ടപടികള്‍ വിഭാവം ചെയ്യുന്ന ബില്‍ അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ റിപ്പബ്ളിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആശയ തലം പഠിക്കാന്‍ ഇസ്ലാം വിമര്‍ശകര്‍ തയ്യാറാവണം. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യ്രത്തിന്‍രെ മറവില്‍ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ ിന്ന് ഒളിച്ചോടാുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ ദുരന്തപൂര്‍ണ്ണമായ പരിണിതിയിലേക്ക് യിക്കുമെന്നത്ി സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ സാക്ഷിയാണ്.കാമ്പസുകളോടുബന്ധിച്ചുള്ള മിക്ക   Read More ...

കാമ്പസ് റാഗിംഗ് ഭീകരകുറ്റമാക്കണം: എം.എസ്.എം പ്രോഫ്കോണ്‍ സംസ്ഥാത്തെ കാമ്പസുകളില്‍ വീണ്ടും തലപൊക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി റാഗിംഗുകള്‍ കര്‍ശമായി രിേടുവാും അത് ഭീകരകുറ്റമായി പ്രക്യാപിക്കുവാും അധികൃതര്‍ തയാറാവണമെന്ന് എം.എസ്.എം ദേശീയ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമ്മേളം ആഹ്വാം ചെയ്തു. കമ്പാസുകളിലെ സര്‍ഗാത്മക അന്തരീക്ഷത്തെ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന റാഗിംഗ് വ്യവസ്ഥയെ തടയിടുവാന്‍ 1998ലെ കേരള റാഗിംഗ് ിരോധ ആക്ട് പൂര്‍ണമായി ടപ്പിലാക്കണം. രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ കുറ്റത്തില്‍ ിന്നും പ്രതികള്‍ രക്ഷപെടുന്നത് സ്ഥാപ മേധാവികളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സ്ഥാപങ്ങളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള കര്‍ശ വ്യവസ്ഥകള്‍ ടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ തയാറാവണമെന്നും സമ്മേളം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാഹ പൂര്‍വ്വ പ്രേമ   Read More ...

CRE NOTE 30-11-2014 CLICK ABOVE TO DOWNLOAD

CRE NOTE 23-11-2014 Click above link to download

എം എസ് എം നടത്തിയ അഖില കേരളാ ഖുര്‍ആന്‍ വിജ്ഞാന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. http://msmkerala.co.in/qvp14 എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഫലം ലഭ്യമാണ്..

CRE NOTE 20-07-2014 (CLICK HERE TO DOWNLOAD)

Featured Video

MSM IQRAA MORAL SCHOOL...

Posted on Mar - 11 - 2014

0 Comment

Gallop MSM State Level...

Posted on Jan - 6 - 2014

0 Comment

MSM IFTHAR MEET MALAPPURAM(E)

Posted on Jul - 3 - 2014

0 Comment

MSM CRE NOTE 23-02-2014

Posted on Feb - 22 - 2014

0 Comment